08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Vi har länge arbetat med ett egenutvecklat kvalitetsledningssystem som hjälper oss att säkerställa att vårt arbetssätt möter de höga krav på kvalitet och säkerhet som ställs för att vara en leverantör inom sjukvårds- och omsorgssektorn. Under 2018 påbörjade vi ett arbete för att förbättra och anpassa detta system för att möta de hårda krav och arbetssätt som följer av ISO 9001:2015.

Vi tar kvalitet på allvar!

Vi kan nu stolt meddela att vårt ledningssystem blivit godkänt efter kvalitetsrevision utförd av AAA Certification AB som är ett acrediterat organ för kvalitetscertifiering. Detta innebär att vårt kvalitetsledningssystem därmed blivit certifierat! Certifikatet gäller i tre år och vi kommer under den tiden ha årliga uppföljningar med vårt certifieringsorgan. Detta innebär en säkerhet för både våra kunder och våra konsulter att vi arbetar med fokus på kvalitet och ständig förbättring. Har du frågor eller funderingar kring vårt kvalitetsledningssystem är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer. 

 

 

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375

Alsnögatan 12
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
kontor@vardsupport.se

Du hittar oss här