08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Hur vi arbetar med kvalitet

På Svensk Vårdsupport arbetar vi alltid med ett kvalitetsfokus. Att arbeta med kvalitet innebär att vi ställer höga krav på våra arbetsverktyg. När vi väljer ut vilka verktyg vi vill använda gör vi därför alltid noggranna utvärderingar av de olika alternativ som finns på marknaden. För oss är det viktigt både att våra behov uppfylls men även att våra leverantörer hjälper oss att bli bättre genom att erbjuda innovationer och föreslå nya arbetssätt som möjliggörs av dessa innovationer. Vi träffar därför våra leverantörer årligen för att se hur vi kan förbättra och fördjupa våra samarbeten.

Leanlink Staffective – vårt bemanningssystem

Vårt bemanningssystem Leanlink Staffective är navet i vår arbetsprocess. Leanlink hjälper oss att hålla reda på vår personal och våra kunder genom att lättillgängligt och översiktligt webbaserat interface. Systemet hjälper oss att kvalitetssäkra vår verksamhet och skapa trygghet för både konsulter och kunder. Våra konsultchefer kan också snabbt hitta den information som behövs för att göra matchningar mellan våra konsulters intressen och våra kunders uppdrag.

Utöver att vara ett effektivt verktyg för våra konsultchefer kan våra konsulter också direkt tidrapportera och lämna information i Leanlink Staffective genom sin mobil.

Slutligen sköter Leanlink Staffective också vår administration efter bemanning genom attestering, fakturering och rapportering.

Samarbete och symbios

I början av veckan satt vi oss ner med teamet på Leanlink för att gå igenom några nya funktioner som precis tillkommit i systemet och diskutera vilka behov vi skulle vilja ha i framtiden. Det finns stora fördelar med ett nära samarbete med leverantörer av verksamhetskritiska system och värdet i att växa och utvecklas tillsammans med sina leverantörer är ofta underskattat. Genom vårt samarbete har vi kunnat vara med att påverka produktens utformning samtidigt som Leanlink har kunnat säkerställa att deras produktutveckling gått i linje med våra förväntningar.

Leanlink Staffective in action

Några av de funktioner som våra anställda uppskattar mest är möjligheten att automatiskt inhämta information från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg i samband med rekrytering samt tidrapporteringsportalen för våra konsulter. Vår marknadsavdelning kan också i systemet direkt publicera jobbannonser till både Arbetsförmedlingen och andra marknadsplatser så som till exempel vår hemsida.

På vår annonssida ser du i Leanlink Staffectives webbgränssnitt ett urval av de uppdrag vi kan erbjuda just nu.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med kvalitet, hur vi kan hjälpa dig med bemanning eller kanske något av våra uppdrag? Då är du varmt välkommen att höra av dig!
kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här