08-42 500 500 kontor@vardsupport.se
Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vården. Icke-akut vård och behandling som har bedömts kunnat vänta har i många fall skjutits upp vilket lett till att en stor vårdskuld byggts upp i Sverige.

Enligt branschorganisationen Almega Kompetensföretagen räknar flera regioner med att behöva öka inhyrning av personal för att lösa vårdskulden.

På Svensk Vårdsupport är vi ramavtalsleverantörer av personalförsörjning med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal till landsting och kommuner i hela Sverige. Behovet av vårdpersonal är stort och vi behöver flera vårdkonsulter!

Ta kontakt så hittar vi ett uppdrag som passar dig!

kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här