08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Vad är en god arbetsmiljö?

En god arbetsmiljö kan bestå av flera saker. Beroende på vad som är viktigt för oss kan en arbetsmiljö uppfattas som positiv för en kollega men inte alls kännas bra för en annan. Arbetsmiljön kan delas in i fysisk och psykisk arbetsmiljö och arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar ur båda dessa perspektiv.

Hur arbetsmiljön påverkar oss

I yrken där vi arbetar mycket med kroppen är det viktigt med rätt skyddsutrustning och verktyg för att säkerställa att vi håller oss fysiskt friska på både kort och lång sikt. Under den pågående pandemin har detta fokus även ökat för yrkesgrupper som inte arbetar lika fysiskt och vi har många även behövt jobba med skyddsutrustning även i kontorsmiljö.

Den psykiska arbetsmiljön handlar mycket om det sociala klimatet på arbetsplatsen och interaktionen med kollegor och chefer. Detta kan påverka allt från självkänsla och effektivitet till kreativitet och arbetsförmåga. Goda relationer på arbetsplatsen och ett fokus på en god social arbetsmiljö gynnar både medarbetarna, företaget och kunderna.

Hur känns din arbetsmiljö?

Har du funderat på hur arbetsmiljön på din arbetsplats påverkar dig? Har du kollegor och chefer som peppar och stöttar dig? Känns arbetet meningsfullt och motiverande? Ser du fram emot måndag eller drabbas du som så många andra av ”söndagsångest”? Har man varit länge på samma arbetsplats där arbetsmiljön inte är bra kan det leda till att man tror att jobbet bara ”är” tråkigt och omotiverande och att det är så oavsett var man arbetar. På Svensk Vårdsupport träffar vi många som är trötta på sitt jobb och inte tror att det kan förändras. Vi vet dock att det finns mycket som kan göras för att förändra och förbättra ett arbete till något som känns både roligt och motiverande.

Vill du göra en förändring?

Vad kan vi då göra för att förändra en arbetssituation till att bli meningsfull och rolig? Det finns förändringar som kan göras både kortsiktigt och långsiktigt, där du är nu eller kanske på en ny arbetsplats. Några tips på vad du kan göra redan idag är

  • Hälsa på dina kollegor, gärna med ett leende
  • Fokusera på hur ditt arbete eller ditt företag bidrar till samhället
  • Ge, och ta emot, feedback
  • Glöm inte bort fritiden, gärna en aktiv sådan
  • Se olikheter som en tillgång

Hos oss på Svensk Vårdsupport är vi alltid noggranna med att hälsa på varandra på morgonen när vi kommer till jobbet. Vi vet också att leenden ”smittar” och faktiskt kan göra att man känner sig gladare själv också! Le mer – helt enkelt!

Det är lätt att arbetet blir en rutin och man glömmer bort att lyfta blicken till det större perspektivet. Det är ofta i det större perspektivet som du får syn på ”meningen” med jobbet. Därför är det viktigt att ibland stanna till och påminna sig själv om varför man gör det man gör och hur din insats hjälper andra individer eller samhället i stort. På Svensk Vårdsupport är vi så lyckligt lottade att vi ofta påminns om detta av våra konsulter och vårdgivare som vi hjälper dagligen med att styra upp arbetssituationen. Vi är också noggranna med att påminna våra konsulter om hur deras insatser är viktiga för våra kunder och för de patienter och besökare som de träffar i sitt arbete.

Feedback är viktigt att både få och kunna ge. På Svensk Vårdsupport tror vi att det är viktigt att arbeta med konstruktiv kritik – både positiv och negativ. Att arbeta med feedback i det dagliga arbetet skapar förutsättningar för utveckling för både anställd och chef.  På Svensk Vårdsupport är detta en naturlig del av arbetet både för våra konsulter och på kontoret. Detta gör att vi alla kan bli lite bättre – varje dag.

Att vila och återhämtning är viktigt för att prestera och må bra är lika självklart i yrkeslivet som vid träning. Se till att aktivera dig och interagera med människor som du tycker om. På Svensk Vårdsupport är vi noggranna med att verka för att våra medarbetare har en givande fritid och verkar för hälsa och en aktiv livsstil. Till exempel anordnar vi årliga tävlingar i löpning och golf.

Vi är alla olika och på en hälsosam arbetsplats är det viktigt att se till att alla får samma möjligheter och känner sig inkluderade. En negativ inställning till någon som tänker eller är annorlunda än en själv bottnar ofta i osäkerhet och rädsla. På Svensk Vårdsupport möter vi olikheter med nyfikenhet och inställningen att olikheter skapar förutsättningar för lärande och nya insikter. Att vi är olika gör också att vi kan få flera olika synvinklar och problemlösa på flera sätt. Det gör oss med andra ord starkare och smartare. Mångfald bland våra konsulter gör också att vi skapa bättra matchningar mellan konsulter och arbetsplatser.

Dags för en förändring? Bli konsult!

Att vara konsult innebär frihet att välja, påverka och styra din arbetstid, dina arbetsuppgifter och din arbetsplats. Du får en personlig kontakt hos oss som hjälper dig att hitta uppdrag som passar dig och dina önskemål. Din konsultchef hjälper och stöttar dig också under ditt uppdrag.

Du väljer själv hur mycket du vill arbeta och om du vill gå ”all in” och bara arbeta som konsult eller om du vill kombinera med en fast anställning.

Ett arbete som konsult behöver nämligen inte innebära att du lämnar ditt nuvarande jobb. Många av våra konsulter ”provar på” nya arbetsplatser och arbetsmiljöer deltid när de är lediga från sina ordinarie arbeten. Med sina erfarenheter från konsultuppdrag kan de ofta komma tillbaka till sina ordinarie arbetsplatser med både ny energi och nya erfarenheter.

Kika gärna på vår annonssida för ett urval av de uppdrag vi kan erbjuda just nu.

Är du intresserad av att veta mer om oss? Då är du varmt välkommen att höra av dig!
kontor@vardsupport.se
08-42 500 500

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
Email: kontor@vardsupport.se        

Du hittar oss här